Leta, Yeşil Geleceğe Adım Atıyor!

Leta Sandalye olarak iş yapma prensiplerimizin ve değerlerimizin merkezinde sürdürülebilirlik yer almaktadır. Çevresel ve sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak, çevre koruma, ekonomik gelişme ve sosyal gelişim bileşenlerini tüm faaliyetlerimizde gözetiyoruz.

Temiz enerji üretme ve enerji tasarrufu sağlamada bilinçli hareket ediyor, enerji üretimimizi yenilenebilir kaynaklarla sağlamak amacıyla fabrikamızda güneş paneli sistemi (solar PV kurulumu) kullanıyoruz.

Leta Sandalye- Sürdürülebilirlik-Fabrika Green-Leta, Yeşil Geleceğe Adım Atıyor!

Leta İnegöl Fabrika

Yeşil Seçimler, Daha Parlak Yarınlar | Sürdürülebilirlik

Üretim süreçlerimizden başlayarak tüm aşamalarda enerji tasarrufunu ve verimliliği göz önünde bulunduruyoruz. Orman ürünlerini işlerken, sürdürülebilir ormancılık prensiplerine uygun olarak çalışarak orman varlığını korumayı ve gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmayı hedefliyoruz.

Üretim süreçlerimizde çevre dostu teknolojileri kullanmaya özen gösteriyor, modern ve enerji verimli makineleri tercih ediyor, enerji ve kaynakları verimli bir şekilde kullanarak çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi en aza indirgiyoruz. Bu doğrultuda atık yönetimini ve geri dönüşümü önemsiyor, atıkların doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlıyoruz.

Dünya ve Yaşam için Sürdürülebilir Enerji Çözümleri

Karbon ayak izimizi düşürmek için dağıtım aşamasında da çevre dostu yöntemleri tercih ediyoruz. Ürün ambalajlarımızda ve taşıma yöntemlerimizde çevre dostu malzemeler kullanarak müşterilerimize ve topluma daha temiz bir gelecek bırakmak istiyoruz.

Aynı zamanda, tedarik zincirimizde de sürdürülebilirlik ilkesine uygun hareket ediyor, iş birliği yaptığımız tedarikçilerden de benzer değerleri benimsemelerini bekliyoruz.

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda da önemli tedbirler alıyor, çalışma koşullarını iyileştirmeye ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yüksek tutmaya özen gösteriyoruz. Çalışanlarımıza yönelik eğitim ve farkındalık programları düzenleyerek, sürdürülebilirlik kültürünün şirket içinde yayılmasına katkı sağlıyoruz.

Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi tüm paydaşlarımızla paylaşarak, iş dünyasında sürdürülebilirlik bilincinin artmasında öncü olmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde faaliyetlerimizi yönetiyoruz. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve doğaya salınan karbonu tutmak amacıyla ilgili kurumlara desteklerimizi sürdürüyoruz.

Çevreye ve topluma duyarlı olarak sürdürülebilirlik prensipleriyle hareket ediyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeni projeler üzerinde çalışıyoruz.